• Trang chủ
  • Giới thiệu
  • Liên hệ
  • Sơ đồ Website
logo
STT Số/Ký hiệu Trích yếu Tải về
1 2/HD-HĐSK Hướng dẫn về việc công nhận hiệu quả áp dụng và phạm vi ảnh hưởng của sáng kiếm trên địa bàn tỉnh Phú Yên
2 1398/QĐ-UBND Về việc công bố thủ tục hành chính nội bộ giữa các cơ quan hành chính nhà nước thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ
3 2532/QĐ-SNV Quyết định ban hành danh mục, quy trình nội bộ giải quyết công việc của Sở Nội vụ
4 1256/QĐ-UBND Quyết định hủy bỏ kết quả trúng tuyển đối với người trúng tuyển có hành vi gian lận trong việc kê khai phiếu đăng ký dự tuyển kỳ tuyển dụng công chức tỉnh Phú Yên năm 2023
5 200/KH-UBND Kế hoạch kiểm tra thực hiện công tác thi đua, khen thưởng và xây dựng, bồi dưỡng, nhân rộng điển hình tiên tiến năm 2023
6 105/KH-UBND Triển khai Phong trào thi đua "Đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí" trên địa bàn tỉnh Phú Yên
7 81/KH-UBND Tuyên truyền gương điển hình tiên tiến giai đoạn 2023 - 2023 trên địa bàn tỉnh Phú Yên
8 3997/UBND-TH Về việc đăng ký giao ước thi đua năm 2023
9 161/KH-UBND Phát động Phong trào thi đua "Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính Nhà nước tỉnh Phú Yên giai đoạn 2023 - 2023"
10 35/2023/UBTVQH15 Về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2030
STT Số/Ký hiệu Trích yếu Tải về
STT Số/Ký hiệu Trích yếu Tải về

Về đầu trang