Bản tin cải cách hành chính
Bản tin Cải cách hành chính số 49 từ ngày 15/12 – 21/12/2017
Bản tin Cải cách hành chính số 48 từ ngày 08/12 – 14/12/2017
Bản tin Cải cách hành chính số 47 từ ngày 01/12 – 07/12/2017
Bản tin Cải cách hành chính số 46 từ ngày 24/11 – 30/11/2017
Bản tin Cải cách hành chính số 45 từ ngày 17/11 – 23/11/2017
Bản tin Cải cách hành chính số 44 từ ngày 10/11 – 16/11/2017
Bản tin Cải cách hành chính số 43 từ ngày 03/11 – 09/11/2017
Bản tin Cải cách hành chính số 42 từ ngày 27/10 – 02/11/2017
Bản tin Cải cách hành chính số 41 từ ngày 19/10 –26/10/2017
Bản tin Cải cách hành chính số 40 từ ngày 13/10 –19/10/2017

Tiếp nhận phản ánh việc thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TU ngày 03/06/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Giám đốc Sở 0988.606.779 - 0257.3.506345
Chánh Thanh tra Sở 0905.221.108
Thanh tra Sở 0573.842.733

Liên kết website