Cả nước có hơn 45000 dịch vụ công trực tuyến mức cao nhưng tỷ lệ sử dụng còn thấp

Chuyên mục: Cải cách hành chính | Đăng ngày: 15/07/2019

Theo số liệu của Bộ Thông tin và Truyền thông, tính đến cuối tháng 6/2019, các địa phương đã cung cấp 43.369 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 và con số này ở các Bộ, ngành là 1.758 dịch vụ. Tuy nhiên, tỷ lệ dịch vụ phát sinh hồ sơ trực tuyến còn thấp.
Cụ thể, thống kê của Bộ Thông tin và Truyền thông cho thấy, tính đến hết quý II/2019, ở hạng mục dịch vụ công trực tuyến, tại địa phương đã cung cấp 43.369 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4; còn tại các Bộ, ngành, số lượng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 đã và đang được cung cấp cho người dân, doanh nghiệp là 1.758 dịch vụ.
So với quý I/2019, tổng số dịch vụ công trực tuyến mức độ cao được các Bộ, ngành, địa phương cung cấp cho người dân, doanh nghiệp trong quý II/2019 đã đạt kết quả cao hơn, tăng gần 1.300 dịch vụ, gồm 1.242 dịch vụ do địa phương cung cấp và 49 dịch vụ do các Bộ, ngành cung cấp.
Và mặc dù đã có những cải thiện nhất định so với quý I/2019 song trong quý 2 năm nay tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 được cung cấp tại các Bộ, ngành, địa phương có phát sinh hồ sơ trực tuyến vẫn ở mức thấp.
Cụ thể, trong số 43.369 dịch vụ tại các tỉnh, thành phố, chỉ có 6.575 dịch vụ có phát sinh hồ sơ trực tuyến, đạt tỷ lệ 15,16%; tại các Bộ, ngành, tỷ lệ dịch vụ phát sinh hồ sơ trực tuyến đạt tốt hơn là 28,78%. Tỷ lệ dịch vụ phát sinh hồ sơ trực tuyến trong quý I/2019 lần lượt là 8,26% tại địa phương và 22,23% tại các Bộ, ngành…

Nguồn: ictnews.vn

Các tin cùng chuyên mục: