Sở Nội vụ tổ chức khảo sát lấy ý kiến mức độ hài lòng giải quyết thủ tục hành chính

Chuyên mục: Cải cách hành chính | Đăng ngày: 30/07/2018

Thực hiện quyết định số 1165/QĐ-UBND, ngày 07/6/2018 của UBND tỉnh Phú Yên về việc ban hành Quy định khảo sát lấy ý kiến mức độ hài lòng trong giải quyết thủ tục hành chính ở các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh Sở Nội vụ tổ chức khảo sát lấy ý kiến mức độ hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của công chức, viên chức trong tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính thực hiện theo cơ chế một cửa nhằm đánh giá khách quan chất lượng cung ứng dịch vụ hành chính công của Sở; là một trong những căn cứ để đánh giá, xác định Chỉ số CCHC hàng năm cũng tạo điều kiện để người dân, tổ chức phát huy vai trò giám sát và tham gia vào công tác cải cách hành chính; đồng thời nắm bắt yêu cầu, mong muốn của người dân, tổ chức để có biện pháp cải thiện chất lượng giải quyết thủ tục hành chính và nâng cao trách nhiệm, thái độ phục vụ cá nhân, tổ chức của đội ngũ công chức, viên chức ngày càng tốt hơn.

                                                                                                                         Văn Phòng Sở

 


Các tin cùng chuyên mục: