Tổ chức Hội thi tìm hiểu về cải cách hành chính nhà nước năm 2018

Chuyên mục: Cải cách hành chính | Đăng ngày: 01/10/2018

Theo Ban tổ chức Hội thi tìm hiểu về cải cách hành chính nhà nước năm 2018, giải nhất thuộc về Khối Sở - Ngành, giải nhì thuộc về Khối Văn hóa - Báo chí - Nội chính, giải ba thuộc về Khối Đảng - Đoàn thể, giải khuyến khích thuộc về Chính quyền.

Phần thi chào hỏi của đội thi Khối Đảng - Đoàn thể

Ngày 28/9/, tỉnh Phú Yên tổ chức Hội thi tìm hiểu về cải cách hành chính nhà nước trong công chức, viên chức lần thứ IV - năm 2018.

Tham gia Hội thi lần này có 4 đội thi, đại diện cho 4 Khối: Sở - Ngành; Đảng - Đoàn thể; Văn hóa - Báo chí - Nội chính; Chính quyền trực thuộc Công đoàn Viên chức tỉnh. Mỗi đội thi phải trải qua 4 phần thi, gồm: phần thi chào hỏi; tìm hiểu kiến thức về cải cách hành chính; thuyết trình và phần thi tiểu phẩm.

Nội dung các phần thi tập trung tìm hiểu những nhiệm vụ công tác cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2016 - 2020; về tiếp nhận, xử lý phản ảnh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính; kiểm soát thủ tục hành chính; quy định việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước; sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiêm soát thủ tục hành chính; việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua công dịch vụ bưu chính công ích; thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính và các văn bản quy định khác của Trung ương, của tỉnh liên quan đến công tác cải cách hành chính và kiểm soát thủ tục hành chính; các quy định về quyền, nghĩa vụ của công chức, viên chức theo quy định của Luật Cán bộ, Công chức năm 2008 và Luật Viên chức năm 2010; Luật Công đoàn năm 2012; Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức….

Kết quả Hội thi, giải nhất thuộc về Khối Sở - Ngành, giải nhì thuộc về Khối Văn hóa - Báo chí - Nội chính, giải ba thuộc về Khối Đảng - Đoàn thể, giải khuyến khích thuộc về Chính quyền. 

Hội thi góp phần nâng cao hiểu biết về kiến thức cải cách hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính, rèn luyện kỹ năng hoạt động công vụ, nhất là kỹ năng thuyết trình, tuyên truyền, vận động của công chức, viên chức, đoàn viên công đoàn. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, xây dựng hình ảnh người công chức, viên chức gương mẫu, tận tụy, trách nhiệm, hết lòng phục vụ nhân dân. Tạo cơ hội để công chức, viên chức, đoàn viên các công đoàn cơ sở có điều kiện được giao lưu, trao đổi kinh nghiệm cải cách hành chính, tạo không khí thi đua sôi nổi góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị và tăng cường đoàn kết, xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh./.

                                                                                                                        Trích Báo Phú Yên


Các tin cùng chuyên mục: