Cả hệ thống chính trị vào cuộc quyết tâm thực hiện cải thiện, nâng cao chỉ số PCI, PAPI của tỉnh

Chuyên mục: Cải cách hành chính | Đăng ngày: 20/04/2018

Chiều 16/4, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị nghe báo cáo kết quả công bố Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI) của tỉnh năm 2017 và triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2018. Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Văn Trà chủ trì Hội nghị.

Bí thư Tỉnh ủy Huỳnh Tấn Việt phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Dự hội nghị có các đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Huỳnh Tấn Việt; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lương Minh Sơn; lãnh đạo các Ban Đảng Tỉnh ủy; các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện HĐND, UBMTTQ Việt Nam tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; Huyện ủy, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan, đơn vị liên quan.

Báo cáo tại hội nghị cho biết, chỉ số PCI của tỉnh Phú Yên năm 2017 đạt 60,59 điểm, tăng 3,66 điểm so với năm 2016; xếp vị trí 47/63 tỉnh thành trong cả nước, tăng 4 bậc so với năm 2016. Trong 10 chỉ số thành phần, tỉnh Phú Yên có 05 chỉ số tăng điểm gồm: tiếp cận đất đai, tính năng động của chính quyền tỉnh, dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp, đào tạo lao động, thiết chế pháp lý và 05 chỉ số giảm điểm là: gia nhập thị trường, tính minh bạch, chi phí thời gian, chi phí không chính thức, cạnh tranh bình đẳng.

Tuy tăng bậc xếp hạng liên tục trong 2 năm 2016 và 2017, nhưng vị trí xếp hạng của tỉnh vẫn còn thấp và chưa có sự đột phá; mặc dù năm 2017 tỉnh xếp vị trí 47, nhưng nằm trong nhóm trung bình; chỉ có 02 chỉ số thành phần: gia nhập thị trường và cạnh tranh bình đẳng nằm trong nhóm khá; 08 chỉ số còn lại nằm trong nhóm trung bình và nhóm tương đối thấp.

Về kết quả chỉ số PAPI của tỉnh năm 2017, Phú Yên đạt 36,27 điểm, xếp vị thứ 34/63 tỉnh, thành phố, thuộc nhóm đạt điểm trung bình thấp. So với năm 2016, PAPI Phú Yên năm 2017 tăng 1,52 điểm, tăng 14 bậc. Trong 06 chỉ số nội dung, chỉ có 01 chỉ số công khai, minh bạch là giảm điểm, 05 chỉ số còn lại về: tham gia của người dân ở cấp cơ sở, trách nhiệm giải trình với người dân, kiểm soát tham nhũng trong khu vực công, thủ tục hành chính công và cung ứng dịch vụ công đều tăng điểm. Tuy nhiên, kết quả này vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu phục vụ ngày càng cao của người dân và có nhiều chỉ số nội dung, chỉ số thành phần chưa được cải thiện.

Thảo luận tại hội nghị, nhiều đại biểu cho rằng việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp nâng cao chỉ số PCI, PAPI của các cơ quan, đơn vị, địa phương chưa có sự đồng bộ, nhất là ở cấp xã; vẫn còn một số cán bộ ở các phòng chuyên môn của một số sở, ngành, địa phương nhận thức còn hạn chế; công tác kiểm tra, chấn chỉnh kịp thời các yếu kém, trì trệ chưa được chú trọng; việc đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của một số cơ quan, đơn vị còn thiếu thực chất; chất lượng cũng như thái độ phục vụ người dân, doanh nghiệp của cán bộ, công chức, viên chức nhiều nơi chưa có sự chuyển biến tích cực...

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Huỳnh Tấn Việt nhấn mạnh, việc đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, nâng cao Chỉ số PCI, PAPI của tỉnh là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở; để thực hiện hiệu quả nhiệm vụ này cần có tinh thần kỷ luật nghiêm minh. Bí thư Tỉnh ủy đề nghị chính quyền các cấp tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính; rà soát, kiến nghị cắt giảm thủ tục hành chính còn rườm rà, phức tạp, không cần thiết, cản trở sự phát triển; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong tất cả hệ thống quản lý nhà nước; đẩy mạnh công tác thi đua, khen thưởng nhằm khuyến khích sự vào cuộc tích cực của các cấp, các ngành.

Kết luận hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Văn Trà đề nghị trong thời gian tới, các sở, ngành, địa phương phải xây dựng kế hoạch riêng để cải thiện và nâng cao chỉ số PCI, PAPI của tỉnh, đặc biệt là cải thiện, nâng cao các chỉ số thành phần. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư cung cấp tất cả các chỉ số thành phần liên quan cho các sở, ngành, địa phương để xây dựng kế hoạch thực hiện cụ thể. Chủ tịch UBND tỉnh lưu ý, việc xây dựng kế hoạch của các cơ quan, đơn vị phải thể hiện: sự quyết tâm chính trị; thu hút sự vào cuộc của các cấp, các ngành, đặc biệt là cấp cơ sở, người dân và doanhh nghiệp; tính công khai, minh bạch ngày càng cao; cải cách hành chính mạnh mẽ; chính quyền điện tử cao nhất; phân công, phân nhiệm cụ thể; khen thưởng, xử phạt rõ ràng.

Cùng với đó, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện các nội dung, nhiệm vụ của ngành, địa phương có liên quan đến chỉ số PCI, PAPI; phối hợp các cơ quan, đơn vị tuyên truyền mạnh mẽ tầm quan trọng của các chỉ số và kế hoạch thực hiện.

Trích UBND tỉnh


Các tin cùng chuyên mục: