Công bố Chỉ số Hiệu quả Quản trị và Hành chính công cấp tỉnh năm 2016

Chuyên mục: Cải cách hành chính | Đăng ngày: 11/04/2017

Ngày 04/4/2017, tại Hà Nội, Chương trình Phát triển Liên Hợp quốc tại Việt Nam (UNDP); Trung tâm Nghiên cứu phát triển và Hỗ trợ cộng đồng (CECODES) thuộc Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam (VUSTA); Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ và Nghiên cứu khoa học Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã phối hợp tổ chức Lễ Công bố Chỉ số Hiệu quả quản trị và Hành chính công cấp tỉnh ở Việt Nam năm 2016 (PAPI 2016): Đo lường từ kinh nghiệm thực tiễn của người dân.

Chỉ số PAPI là công cụ phản ánh tiếng nói người dân về mức độ hiệu quả điều hành, quản lý nhà nước, thực thi chính sách và cung ứng dịch vụ công của chính quyền các cấp. Chỉ số PAPI bao gồm 6 chỉ số lĩnh vực nội dung, 22 chỉ số nội dung thành phần và hơn 90 chỉ tiêu thành phần về hiệu quả quản trị và hành chính công của toàn bộ 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong cả nước. Tính tới thời điểm này, Chỉ số PAPI đã được triển khai thực hiện qua 8 năm, trong đó có 6 năm liên tiếp (2011-2016) khảo sát PAPI được thực hiện trên tất cả 63 tỉnh, thành phố trong cả nước.

Các đại biểu dự Lễ Công bố Chỉ số PAPI năm 2016

PAPI 2016 được xây dựng trên nền tảng nghiên cứu định lượng với quy mô mẫu khảo sát năm 2016 đạt 14.063 người dân, được chọn ngẫu nhiên đại diện cho các nhóm nhân khẩu đa dạng từ tất cả 63 tỉnh, thành phố trên cả nước.

Tổng quan Chỉ số PAPI 2016

Kết quả Chỉ số PAPI của 63 tỉnh, thành phố năm 2016 được chia thành 4 nhóm: Nhóm đạt điểm cao nhất (trên 75%); Nhóm đạt điểm trung bình cao (từ 50%-75%); Nhóm đạt điểm trung bình thấp (từ 25%-50%); Nhóm đạt điểm thấp nhất (dưới 25%). Địa phương có số điểm cao nhất cả nước trong năm 2016 là Cần Thơ (39,57); xếp thứ 2 là Hà Tĩnh (39,32), thứ 3 là Đà Nẵng (38,58); Địa phương có điểm thấp nhất năm 2016 là Quảng Ninh (32,92). Thành phố Hà Nội nằm trong nhóm đạt điểm thấp nhất (33,81) Thành phố Hồ Chí Minh nằm trong nhóm đạt điểm trung bình thấp (34,91).

Kết quả chỉ số PAPI tỉnh Phú Yên năm 2016 đạt 34.75 điểm, tăng 0.62 điểm so với năm 2015 (năm 2015 đạt 33.78 điểm); xếp hạng 48/63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, tăng 06 bậc so với năm 2015 (năm 2015 xếp hạng 54/63 tỉnh, thành phố) và vẫn năm trong nhóm đạt điểm thấp nhất.

 

Bùi Văn Nam - Phòng Cải cách hành chính.


Các tin cùng chuyên mục: