Số/Ký hiệu: 27/2019/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 12/07/2019
Cơ quan ban hành:
Loại văn bản:
Trích yếu:
Quyết định về việc Ban hành Quy chế phối hợp giữa các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố trong việc quản lý nhà nước đối với cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Phú Yên
Tải về: Tại đây