Số/Ký hiệu: 43-2017/QD-UBND
Ngày ban hành: 13/10/2017
Cơ quan ban hành:
Loại văn bản:
Trích yếu:
Quyết định Ban hành Quy chế quản lý và sử dụng máy móc, thiết bị của cơ quan nhà nước, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi tỉnh quản lý
Tải về: Tại đây