Số/Ký hiệu: 39/2018/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 10/09/2018
Cơ quan ban hành:
Loại văn bản:
Trích yếu:
Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc cơ quan nhà nước tỉnh Phú Yên ban hành kèm theo Quyết định số 18/2016/QĐ-UBND ngày 25/5/2016 của UBND tỉnh Phú Yên
Tải về: Tại đây