Số/Ký hiệu: 31/2017/NQ-HĐND
Ngày ban hành: 21/09/2017
Cơ quan ban hành: HĐND
Loại văn bản:
Trích yếu:
Bãi bỏ Nghị quyết số 71/2012/NQ-HĐND ngày 13/12/2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc quy định mức đóng góp Quỹ quốc phòng - an ninh trên địa bàn tỉnh Phú Yên
Tải về: Tại đây