Số/Ký hiệu: 138/NQ-HĐND
Ngày ban hành: 03/05/2019
Cơ quan ban hành:
Loại văn bản:
Trích yếu:
Miễn nhiệm Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên nhiệm kỳ 2016 - 2021
Tải về: Tại đây