Số/Ký hiệu: 11/2018/NQ-HĐND
Ngày ban hành: 27/09/2018
Cơ quan ban hành:
Loại văn bản:
Trích yếu:
Nghị quyết số 11/2018/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức chi hỗ trợ cho cán bộ, công chức, viên chức làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả trên địa bàn tỉnh Phú Yên.
Tải về: Tại đây