Số/Ký hiệu: 360/UBND-NC
Ngày ban hành: 05/02/2018
Cơ quan ban hành:
Loại văn bản:
Trích yếu:
V/v biên chế, viên chức, chỉ tiêu hợp đồng lao động, lao động hành chính năm 2018 của các cơ quan, đơn vị, địa phương
Tải về: Tại đây

Tiếp nhận phản ánh việc thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TU ngày 03/06/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Giám đốc Sở 0988.606.779 - 0257.3.506345
Chánh Thanh tra Sở 0905.221.108
Thanh tra Sở 0573.842.733