Số/Ký hiệu: 360/UBND-NC
Ngày ban hành: 05/02/2018
Cơ quan ban hành:
Loại văn bản:
Trích yếu:
V/v biên chế, viên chức, chỉ tiêu hợp đồng lao động, lao động hành chính năm 2018 của các cơ quan, đơn vị, địa phương
Tải về: Tại đây