Số/Ký hiệu: 1068/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 19/07/2019
Cơ quan ban hành:
Loại văn bản:
Trích yếu:
Quyết định về việc ban hành danh mục chuyên ngành và chỉ tiêu thu hút sử dụng trí của tỉnh Phú Yên năm 2019
Tải về: Tại đây