Số/Ký hiệu: 1067/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 19/07/2019
Cơ quan ban hành:
Loại văn bản:
Trích yếu:
Quyết định về việc ban hành danh mục chuyên ngành và chỉ tiêu đào tạo sau đại học đối với cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Phú Yên năm 2019
Tải về: Tại đây