Số/Ký hiệu: 792/SNV-TCCCVC
Ngày ban hành: 19/07/2019
Cơ quan ban hành:
Loại văn bản:
Trích yếu:
Về việc rà soát, thống kê vị trí việc làm và thực hiện chính sách tiền lương trong lĩnh vực thông tin và truyền thông thực hiện Công văn số 2096/BTTTT-TCCB ngày 28/6/2019 của Bộ Thông tin và Truyền thông
Tải về: Tại đây