Số/Ký hiệu: 614/TTr-SNV
Ngày ban hành: 19/10/2017
Cơ quan ban hành:
Loại văn bản:
Trích yếu:
Tờ trình về việc báo cáo, giải trình về số lượng biên chế sự nghiệp năm 2017 giao cho các cơ quan, đơn vị, địa phương
Tải về: Tại đây

Tiếp nhận phản ánh việc thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TU ngày 03/06/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Giám đốc Sở 0988.606.779 - 0257.3.506345
Chánh Thanh tra Sở 0905.221.108
Thanh tra Sở 0573.842.733