Số/Ký hiệu: 614/TTr-SNV
Ngày ban hành: 19/10/2017
Cơ quan ban hành:
Loại văn bản:
Trích yếu:
Tờ trình về việc báo cáo, giải trình về số lượng biên chế sự nghiệp năm 2017 giao cho các cơ quan, đơn vị, địa phương
Tải về: Tại đây