Số/Ký hiệu: 589/SNV-TCCCVC
Ngày ban hành: 31/05/2019
Cơ quan ban hành:
Loại văn bản:
Trích yếu:
V/v báo cáo thống kê số lượng, chất lượng công chức, viên chức năm 2018
Tải về: Tại đây