Số/Ký hiệu: 491/SNV-VTLT
Ngày ban hành: 31/08/2018
Cơ quan ban hành:
Loại văn bản:
Trích yếu:
V/v hướng dẫn và mẫu hóa các nội dung lập hồ sơ công việc và giao nộp hồ sơ vào lưu trữ cơ quan
Tải về: Tại đây