Số/Ký hiệu: 396/SNV-CCVC
Ngày ban hành: 20/04/2017
Cơ quan ban hành: SNV
Loại văn bản:
Trích yếu:
V/v nâng lương thường xuyên, nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức do thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ
Tải về: Tại đây