Số/Ký hiệu: 326-SNV-CCVC
Ngày ban hành: 07/04/2017
Cơ quan ban hành: SNV
Loại văn bản:
Trích yếu:
V/v báo cáo công tác quản lý, sử dụng biên chế công chức, viên chức, lao động hợp đồng năm 2016
Tải về: Tại đây