Số/Ký hiệu: 299/BC-SNV
Ngày ban hành: 01/03/2018
Cơ quan ban hành:
Loại văn bản:
Trích yếu:
Báo cáo Kết quả đánh giá, xếp loại công tác văn thư, lưu trữ năm 2017 đối với cơ quan, đơn vị, địa phương
Tải về: Tại đây