Số/Ký hiệu: 270/SNV-TCCCVC
Ngày ban hành: 16/03/2018
Cơ quan ban hành: SNV
Loại văn bản:
Trích yếu:
V/v báo cáo sơ kết 02 năm thực hiện chương trình hành động số 07-CTr/TU ngày 26/4/2016 của Tỉnh ủy và Kế hoạch số 96/KH-UBND về tăng cường đầu tư phát triển khai nguồn nhân lực, đào tạo và thu hút nhân lực trình độ cao, gắn đào tạo với sử dụng
Tải về: Tại đây