Số/Ký hiệu: 156-SNV/CCVC
Ngày ban hành: 06/03/2017
Cơ quan ban hành: SNV
Loại văn bản:
Trích yếu:
V/v Xây dựng Kế hoạch biên chế công chức năm 2018
Tải về: Tại đây

Tiếp nhận phản ánh việc thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TU ngày 03/06/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Giám đốc Sở 0988.606.779 - 0257.3.506345
Chánh Thanh tra Sở 0905.221.108
Thanh tra Sở 0573.842.733