Số/Ký hiệu: 1296/SNV-VTLT
Ngày ban hành: 23/10/2018
Cơ quan ban hành:
Loại văn bản:
Trích yếu:
V/v hướng dẫn chấm điểm kết quả việc thực hiện đánh giá, xếp loại công tác văn thư, lưu trữ tại các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh
Tải về: Tại đây