Số/Ký hiệu: 1162/SNV-VTLT
Ngày ban hành: 28/09/2018
Cơ quan ban hành:
Loại văn bản:
Trích yếu:
V/v tra tìm địa chỉ liên lạc của cán bộ đi B hoặc thân nhân, gia đình cán bộ đi B
Tải về: Tại đây