Số/Ký hiệu: 1103/SNV-VTLT
Ngày ban hành: 03/10/2019
Cơ quan ban hành:
Loại văn bản:
Trích yếu:
Về việc triển khai thực hiện Công văn số 947/VTLTNN-TCCB về việc hưởng chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật đối với ngành lưu trữ
Tải về: Tại đây