Lịch công tác
Lịch công tác tuần thứ 41/2017 (Từ ngày 09/10/2017 đến ngày 14/10/2017)
Lịch công tác tuần thứ 40/2017 (Từ ngày 02/9/2017 đến ngày 07/9/2017)
Lịch công tác tuần thứ 39/2017 (Từ ngày 25/9/2017 đến ngày 30/9/2017)
Lịch công tác tuần thứ 38/2017 (Từ ngày 18/9/2017 đến ngày 24/9/2017)
Lịch công tác tuần thứ 37/2017 (Từ ngày 11/9/2017 đến ngày 15/9/2017)
Lịch công tác tuần thứ 36/2017 (Từ ngày 04/9/2017 đến ngày 08/9/2017)
Lịch công tác tuần thứ 35/2017 (Từ ngày 28/8/2017 đến ngày 01/9/2017)
Lịch công tác tuần thứ 34/2017 (Từ ngày 21/8/2017 đến ngày 26/8/2017)
Lịch công tác tuần thứ 33/2017 (Từ ngày 14/8/2017 đến ngày 18/8/2017)
Lịch công tác tuần thứ 32/2017 (Từ ngày 07/8/2017 đến ngày 11/8/2017)

Tiếp nhận phản ánh việc thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TU ngày 03/06/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Giám đốc Sở 0903.529.944
Chánh Thanh tra Sở 0905.221.108
Thanh tra Sở 0573.842.733
  • Lễ kỷ niệm ,85 năm ,ngày thành lâp, hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam
  • Nông nghiệp công nghệ cao ở Đồng Bằng Sông Cửu Long