Lịch công tác
Lịch công tác tuần thứ 42/2018 (Từ ngày 15/10/2018 đến ngày 19/10/2018)
Lịch công tác tuần thứ 41/2018 (Từ ngày 08/10/2018 đến ngày 12/10/2018)
Lịch công tác tuần thứ 40/2018 (Từ ngày 01/10/2018 đến ngày 05/10/2018)
Lịch công tác tuần thứ 39/2018 (Từ ngày 24/9/2018 đến ngày 28/9/2018)
Lịch công tác tuần thứ 38/2018 (Từ ngày 17/9/2018 đến ngày 21/9/2018)
Lịch công tác tuần thứ 36/2018 (Từ ngày 03/9/2018 đến ngày 07/9/2018)
Lịch công tác tuần thứ 35/2018 (Từ ngày 27/8/2018 đến ngày 31/8/2018)
Lịch công tác tuần thứ 34/2018 (Từ ngày 20/8/2018 đến ngày 24/8/2018)
Lịch công tác tuần thứ 33/2018 (Từ ngày 13/8/2018 đến ngày 17/8/2018)
Lịch công tác tuần thứ 32/2018 (Từ ngày 06/8/2018 đến ngày 10/8/2018)

Tiếp nhận phản ánh việc thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TU ngày 03/06/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Giám đốc Sở 0988.606.779 - 0257.3.506345
Chánh Thanh tra Sở 0905.221.108
Thanh tra Sở 0573.842.733
  • Lễ kỷ niệm ,85 năm ,ngày thành lâp, hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam
  • Nông nghiệp công nghệ cao ở Đồng Bằng Sông Cửu Long