Lịch công tác
Lịch công tác tuần thứ 32/2019 (Từ ngày 05/8/2019 đến ngày 09/8/2019)
Lịch công tác tuần thứ 31/2019 (Từ ngày 29/7/2019 đến ngày 02/8/2019)
Lịch công tác tuần thứ 30/2019 (Từ ngày 22/7/2019 đến ngày 26/7/2019)
Lịch công tác tuần thứ 29/2019 (Từ ngày 15/7/2019 đến ngày 19/7/2019)
Lịch công tác tuần thứ 28/2019 (Từ ngày 08/7/2019 đến ngày 12/7/2019)
Lịch công tác tuần thứ 27/2019 (Từ ngày 01/7/2019 đến ngày 05/7/2019)
Lịch công tác tuần thứ 26/2019 (Từ ngày 24/6/2019 đến ngày 29/6/2019)
Lịch công tác tuần thứ 25/2019 (Từ ngày 17/6/2019 đến ngày 21/6/2019)
Lịch công tác tuần thứ 24/2019 (Từ ngày 10/6/2019 đến ngày 13/6/2019)
Lịch công tác tuần thứ 22/2019 (Từ ngày 03/6/2019 đến ngày 07/6/2019)

Tiếp nhận phản ánh việc thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TU ngày 03/06/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Giám đốc Sở 0988.606.779 - 0257.3.506345
Chánh Thanh tra Sở 0905.221.108
Thanh tra Sở 0573.842.733
  • Lễ kỷ niệm ,85 năm ,ngày thành lâp, hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam
  • Nông nghiệp công nghệ cao ở Đồng Bằng Sông Cửu Long