Lịch công tác
Lịch công tác tuần thứ 50/2017 (Từ ngày 11/12/2017 đến ngày 15/12/2017)
Lịch công tác tuần thứ 49/2017 (Từ ngày 04/12/2017 đến ngày 08/12/2017)
Lịch công tác tuần thứ 48/2017 (Từ ngày 27/11/2017 đến ngày 01/11/2017)
Lịch công tác tuần thứ 47/2017 (Từ ngày 20/11/2017 đến ngày 24/11/2017)
Lịch công tác tuần thứ 46/2017 (Từ ngày 13/11/2017 đến ngày 18/11/2017)
Lịch công tác tuần thứ 45/2017 (Từ ngày 06/11/2017 đến ngày 10/11/2017)
Lịch công tác tuần thứ 44/2017 (Từ ngày 30/10/2017 đến ngày 03/11/2017)
Lịch công tác tuần thứ 43/2017 (Từ ngày 23/10/2017 đến ngày 27/10/2017)
Lịch công tác tuần thứ 42/2017 (Từ ngày 16/10/2017 đến ngày 20/10/2017)
Lịch công tác tuần thứ 41/2017 (Từ ngày 09/10/2017 đến ngày 14/10/2017)

Tiếp nhận phản ánh việc thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TU ngày 03/06/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Giám đốc Sở 0903.529.944
Chánh Thanh tra Sở 0905.221.108
Thanh tra Sở 0573.842.733
  • Lễ kỷ niệm ,85 năm ,ngày thành lâp, hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam
  • Nông nghiệp công nghệ cao ở Đồng Bằng Sông Cửu Long