Lịch công tác
Lịch công tác tuần thứ 11/2018 (Từ ngày 12/3/2018 đến ngày 16/3/2018)
Lịch công tác tuần thứ 10/2018 (Từ ngày 05/3/2018 đến ngày 09/3/2018)
Lịch công tác tuần thứ 09/2018 (Từ ngày 26/02/2018 đến ngày 04/03/2018)
Lịch công tác tuần thứ 08/2018 (Từ ngày 19/02/2018 đến ngày 23/02/2018)
Lịch công tác tuần thứ 06/2018 (Từ ngày 05/02/2018 đến ngày 09/02/2018)
Lịch công tác tuần thứ 04/2018 (Từ ngày 22/01/2018 đến ngày 26/01/2018)
Lịch công tác tuần thứ 03/2018 (Từ ngày 15/01/2018 đến ngày 19/01/2018)
Lịch công tác tuần thứ 02/2018 (Từ ngày 08/01/2018 đến ngày 12/01/2018)
Lịch công tác tuần thứ 01/2018 (Từ ngày 02/01/2018 đến ngày 05/01/2018)
Lịch công tác tuần thứ 52/2017 (Từ ngày 25/12/2017 đến ngày 30/12/2017)

Tiếp nhận phản ánh việc thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TU ngày 03/06/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Giám đốc Sở 0903.529.944
Chánh Thanh tra Sở 0905.221.108
Thanh tra Sở 0573.842.733
  • Lễ kỷ niệm ,85 năm ,ngày thành lâp, hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam
  • Nông nghiệp công nghệ cao ở Đồng Bằng Sông Cửu Long