Lịch công tác
Lịch công tác tuần thứ 27/2018 (Từ ngày 02/7/2018 đến ngày 06/7/2018)
Lịch công tác tuần thứ 26/2018 (Từ ngày 25/6/2018 đến ngày 29/6/2018)
Lịch công tác tuần thứ 24/2018 (Từ ngày 11/6/2018 đến ngày 15/6/2018)
Lịch công tác tuần thứ 23/2018 (Từ ngày 28/5/2018 đến ngày 01/6/2018)
Lịch công tác tuần thứ 22/2018 (Từ ngày 28/5/2018 đến ngày 01/6/2018)
Lịch công tác tuần thứ 21/2018 (Từ ngày 21/5/2018 đến ngày 25/5/2018)
Lịch công tác tuần thứ 20/2018 (Từ ngày 14/5/2018 đến ngày 19/5/2018)
Lịch công tác tuần thứ 19/2018 (Từ ngày 07/5/2018 đến ngày 11/5/2018)
Lịch công tác tuần thứ 18/2018 (Từ ngày 30/4/2018 đến ngày 04/5/2018)
Lịch công tác tuần thứ 17/2018 (Từ ngày 23/4/2018 đến ngày 27/4/2018)

Tiếp nhận phản ánh việc thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TU ngày 03/06/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Giám đốc Sở 0988.606.779 - 0257.3.506345
Chánh Thanh tra Sở 0905.221.108
Thanh tra Sở 0573.842.733
  • Lễ kỷ niệm ,85 năm ,ngày thành lâp, hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam
  • Nông nghiệp công nghệ cao ở Đồng Bằng Sông Cửu Long