Hình ảnh hoạt động
Đoàn Công tác Bộ Nội vụ Thăm và làm việc Sở Nội vụ Phú Yên
Hội nghị tổng kết công tác năm 2016 và triển khai nhiệm vụ năm 2017

Tiếp nhận phản ánh việc thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TU ngày 03/06/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Giám đốc Sở 0988.606.779 - 0257.3.506345
Chánh Thanh tra Sở 0905.221.108
Thanh tra Sở 0573.842.733